Energie besparen bedrijf 

Bedrijven kunnen vaak veel besparen op energiekosten. Waarschijnlijk heeft u zelf niet de ervaring om tot daadwerkelijke besparingsmaatregelen te komen, of bent u al druk genoeg met uw core business. Wij zetten onze expertise in om u te helpen. Met een heldere structuur doorlopen wij de nodige stappen van een energieonderzoek. In overleg met u wordt bepaald met welke diepgang het onderzoek zal worden uitgevoerd. U krijgt altijd een onderzoek op maat.

Energieonderzoek

Verbruikt u veel energie binnen uw bedrijf? U denkt dat u energie en geld kunt besparen, maar uw weet niet hoe? Dan biedt een energieonderzoek uitkomst. In een energieonderzoek wordt de energiehuishouding van uw bedrijf volledig in kaart gebracht en geanalyseerd. Hiermee wordt de oorzaak van de hoge kosten bepaald en kan op een doelgerichte manier energie- en kostenbesparing worden gerealiseerd.

Energiescan

Een energiescan is een energieonderzoek waarin de hoofdlijnen van de energiehuishouding van uw bedrijf in kaart worden gebracht. Aan de hand van een analyse van deze gegevens zal worden bepaald of energiebesparing voor uw bedrijf lonend is of niet. Aan de hand van dit advies kunt u al dan niet energiebesparende maatregelen uitvoeren of uitgebreider onderzoek doen. Een laagdrempelige stap naar grote kostenbesparing voor uw bedrijf.

Lees hier meer over de energiescan! 

Energieprestatieadvies

Naast energieprestatieadvies voor de woningbouw (EPA-W), geeft EnerPro veelvuldig advies aan bedrijven. Aansluitend op een energieonderzoek of energiescan of als losstaand onderzoek kan de energieprestatie (energielabel) van een bestaand gebouw worden vastgesteld.

Verlichtingsscan

Verlichting is goed voor de consumptie van 19% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik. Een grootverbruiker dus. Vaak zijn er voldoende mogelijkheden om de kwaliteit van de verlichting te verbeteren en de kosten voor verlichting te verlagen. EnerPro is bedreven in het analyseren van uw huidige verlichting en biedt concrete oplossingen. Energie-, kosten- en CO2-besparing in combinatie met terugverdientijd bieden voor u direct duidelijkheid over de investeren.

CO2-footprint

Elk bedrijf en persoon heeft een CO2-footprint of “carbon footprint”. Deze bestaat uit de totale hoeveelheid broeikasgas die wordt uitgestoot. De specifieke CO2-footprint van een bedrijf kan worden gemeten en berekend, waarna men een strategie kan opstellen om deze te verminderen en hun last op het milieu te verlichten. EnerPro biedt een CO2-footprint als nulmeting om uw uitstoot structureel te beperken.