Duurzaam bouwen met EPC berekening

De EPC berekening geeft inzicht in het energiegebruik van een gebouw. Door duurzaam te (ver)bouwen, kunt u flink besparen op energiekosten en wordt het milieu gespaard. Voor een onderneming biedt duurzaam bouwen een sociaal betrokken imago en lage exploitatiekosten. Wat de argumenten ook mogen zijn, vast staat dat energie-efficiënt bouwen als onderdeel van het bouwproces moet worden aangepakt. EnerPro voert niet alleen een EPC berekening uit, maar adviseert ook over het verlagen van uw energiegebruik, duurzame energie en energiezuinige nieuwbouw.
 

EPC berekening nieuwbouw en uitgebreid advies

EnerPro biedt een scala aan diensten die komen kijken bij nieuwbouw. Dit varieert van het opstellen van een EPC berekening tot het geven van uitgebreid advies over comfortabel en energiezuinig inrichten van uw pand. 

Duurzaam Bouwen Advies

Energieprestatie Certificaat Utiliteitsbouw (EPC-U)

 

Bestaande bouw

Bij aankoop, verkoop, verbouwing of slechts het verbeteren van uw woning of pand kunnen wij u ook ondersteunen met het nodige advies over de mogelijkheden voor energie-efficiënte maatregelen. 

Energieprestatie Advies Utiliteit (EPA-U)

Installatieadvies

 

Duurzame energiesystemen

EnerPro specialiseert zich in het toepassen van natuurlijke bronnen van energie om duurzame oplossingen te vinden. Denk hierbij aan duurzame energiesystemen, bijvoorbeeld een verzameling pv-panelen. Pv-panelen zijn panelen die bestaan uit zonnecellen die gebruik maken van fotonen die op de panelen vallen om elektriciteit op te wekken. Dit is het standaard zonnepaneel dat men vaak op daken aantreft.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van biomassa-installaties en geothermische energie. Biomassa-installaties kunnen gebruikt worden om organisch afval van bijvoorbeeld een levensmiddelenfabriek te laten vergassen en om deze gassen vervolgens gebruiken om de fabriek (deels) van warmte te voorzien. Geothermische energie wordt gewonnen door buizen diep in de aarde te slaan, die vervolgens warmte kunnen opnemen uit de grond.

Milieuvergunningen

Het aanvragen van vergunningen komt vaak met de nodige rompslomp. Enerpro kan u hierin ontzorgen door de vergunningen voor u aan te vragen. Doordat onze organisatie dit regelmatig doet kan het proces via Enerpro soepeler en sneller verlopen.

Subsidies en EPC berekening

Ook de overheid ziet het belang van duurzaamheid in. Daarom ondersteunen zij (landelijke, provinciale en lokale overheden) ondernemers en eigenaren met subsidies, kredieten en fiscale voordelen om duurzaamheid te stimuleren. EnerPro heeft inzicht in wat de mogelijkheden zijn voor uw specifieke situatie door onder andere een EPC berekening uit te voeren. Zo wordt duurzaam bouwen voor u nog aantrekkelijker.