Onze werkwijze

In de realisatie van onze opdrachten leveren wij onze klanten altijd maatwerk. In onze adviestrajecten en aanvragen leggen klanten ons vraagstukken voor die heel verschillend zijn. Om goed in te kunnen spelen op deze vragen, wordt direct een projectleider aangewezen. Deze projectleider, met de benodigde expertise, blijft gedurende de uitvoer van de opdracht het vaste aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

Wij stellen in een zo vroeg mogelijk stadium de vraagstelling duidelijk vast, om snel en zorgvuldig in te kunnen spelen op uw probleem of vraag. Samen met de klant wordt een Plan van Aanpak opgesteld om de uitgangspunten van de betrokken partijen helder te krijgen. Dit plan vormt de basis voor een gestructureerde uitvoering van het project. Op basis van het Plan van Aanpak wordt door de specialisten van EnerPro een projectanalyse met kostenbegroting gemaakt. De succesfactoren van onze werkwijze liggen in het bundelen van kennis in de diverse vakgebieden, de organisatorische vaardigheden en uiteraard de constructieve samenwerking met opdrachtgevers en partners.

De succesfactoren van onze werkwijze liggen in het bundelen van kennis in de diverse vakgebieden, de organisatorische vaardigheden en uiteraard de constructieve samenwerking met opdrachtgevers en partners.