Biomassa installatie

Voor GroenRijk Achterberg is een haalbaarheidsstudie verricht voor het toepassen van een biomassa-installatie. Onderdeel van het bedrijf is een hoveniersdienst die onder andere tuinen onderhoudt. Bij deze werkzaamheden wordt veel snoeiafval verzameld. Onderzocht is of het rendabel is deze biomassa te gebruiken om het tuincentrum te verwarmen.

Aan de hand van een energieonderzoek is vastgesteld wat de huidige gas- en elektriceitsverbruiken en verbruikers zijn. Hierbij is gewerkt volgens de Trias Energetica.

Uit het onderzoek bleek dat de huidige CV-installatie niet geisoleerd is, waardoor veel warmte onnodig ontsnapt via de ongeisoleerde leidingen in het ongeisoleerde ketelhuis. Het beperken van de energievraag is stap 1, geadviseerd is de leidingen en het ketelhuis te isoleren.

Ook bleek dat de huidige verlichting veel verbruikte, geadviseerd is een klok- en daglichtschakeling toe te passen en de armaturen te ontdoen van 1 van de 2 lampen en voorschakelapparaten. De besparing op het elektriciteitsverbruik kan hierdoor oplopen tot meer dan 75%! Ook kan HF (hoog frequent) TL-verlichting worden toegepast, waardoor nog meer kan worden bespaard.

Vervolgens is gekeken naar het toepassen van duurzame energiebronnen, een biomassa-installatie. Ondanks de relatief hoge investering, bleek dat de installatie binnen relatief korte tijd terug te verdienen viel. Ook zijn de subsidiemogelijkheden in kaart gebracht.

In fase 3 is bepaald hoe de fossiele brandstoffen het meest efficient kunnen worden benut. Wanneer de biomassa installatie niet zou worden toegepast, kan de regeling van de huidige CV-installatie worden geoptimaliseerd en kan er voor worden gekozen een kleine CV-ketel voor de huidige installatie te zetten, zodat de grote installatie alleen bij een grote energievraag (in de winter) in actie hoeft te komen.