Haalbaarheidsstudie LED-verlichting

Voor Redz is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar verlichting. De elektriciteitskosten in de winkel/kapsalon liggen erg hoog en daarnaast treedt er veel warmteontwikkeling op.

In het onderzoek is vastgesteld dat de lichtintensiteit in de winkel te hoog ligt, er kunnen dus lampen worden toegepast met een lagere intensiteit en dus ook een lager verbruik. De huidige halogeenverlichting heeft een laag rendement en produceert veel warmte. Hierdoor is het elektriciteitsverbruik onnodig hoog en heeft ook het comfort van de winkel er onder te lijden. Daarbij komt dat de airconditioning overuren draait om de warmteontwikkeling te compenseren, wat tevens voor een kostenverhoging zorgt.

Er s een uitgebreidde studie gedaan naar alternatieven voor de huidige verlichting. De geschikte vervanger is gevonden in een kwalitatief hoogstaande LED-lamp. Daarnaast kan de huidige TL-verlichting worden vervangen door HF (hoog frequent) TL-verlichting, waarmee ook behoorlijk wordt bespaard.

De besparing voor Redz is bepaald op meer dan 75% op de elektriciteitskosten. En de verwachtte terugverdientijd is minder dan 2 jaar! Daarnaast wordt het comfort in de winkel beduidend verbeterd.